มูลนิธิมาดามแป้ง บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 มูลนิธิมาดามแป้ง บริจาคข้าวกล่อง จำนวน 50 กล่อง ให้บุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ที่ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตโควิด – 19