มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเต็มใจแบ่งปันห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19” มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

วันที่ 28 เมษายน 2564 มูลนิธิยกระดับการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “โครงการเต็มใจแบ่งปันห่วงใยพี่น้องชาวขอนแก่น สู้ภัยโควิด-19” มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮลล์ และน้ำเปล่า ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อสมทบทุนสร้างห้องความดันลบ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการปอดอักเสบติดเชื้อ โดยมี พญ. นาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ