มูลนิธิวีระภุชงค์  บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  จำนวน  2 เครื่อง

วันที่ 4 สิงหาคม 2564  มูลนิธิวีระภุชงค์  บริจาคเครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง  จำนวน  2 เครื่อง  รวมมูลค่า 500,000 บาท  มอบให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี พญ. นาตยา  มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบ