มูลนิธิอนงค์วงศ์วานิช บริจาคเงินจำนวน 2,000,000 บาท

วันที่ 16 กันยายน 2562  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  จากมูลนิธิอนงค์วงศ์วานิช   เพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และปรับปรุงห้องประชุม กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลขอนแก่น

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ