มูลนิธิ เซ็นต์โยเซฟ บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 38 คัน

19 กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิ เซ็นต์โยเซฟ บริจาครถเข็นนั่งสำหรับผู้ป่วย จำนวน 38 คัน ให้โรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อเพิ่มจำนวนรถเข็นให้มีปริมาณที่เพียงพอสำหรับให้บริการผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยมีแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบ