มูลนิธิ WSF สะพานบุญ บริจาคเงิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์ ให้โรงพยาบาลขอนแก่น

มูลนิธิ  WSF สะพานบุญ  บริจาคเงิน และมอบอุปกรณ์การแพทย์  ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  ดังนี้

  1. สร้างห้องความดันลบเพื่อรักษาผู้ป่วยโควิด-19 มูลค่า 600,000 บาท
  2. เครื่อง HFNC จำนวน 2 เครื่อง  มูลค่า 480,000 บาท
  3. เครื่อง PAPR จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 210,000  บาท

โดยมี  พญ.รักฝัน สวัสดิ์พาณิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหารายได้ และประธานองค์กรแพทย์ เป็นผู้รับมอบ