ม.ศรีปทุมขอนแก่น นำถุงผ้าลดโลกร้อนจำนวน 76 ใบ มาบริจาคให้ รพ.ขอนแก่น

คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่น นำถุงผ้าลดโลกร้อน มาบริจาคให้โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 76 ใบ เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561

ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ