ยอดบริจาคสร้างศาลาสำหรับประดิษฐานสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ โรงพยาบาลขอนแก่น

แจ้งยอดเงินบริจาค สร้างศาลาสำหรับประดิษฐานสมเด็จพระพุทธโคดมและหลวงพ่อองค์ดำ ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น.
จำนวน 523,395.50 บาท
ร่วมบริจาคได้ที่
– สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043-009900 ต่อ 4039
– โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาขอนแก่น ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลขอนแก่น” (เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ศาลาพระพุทธโคดม) เลขบัญชี “405-0-89165-4”
– ส่งหลักฐานการโอนเพื่อขอรับใบเสร็จได้ที่ Line ID : PRKKH
ขอขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ