พยาบาลชวนวิ่ง เพื่อสุขภาพ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการพยาบาล และเครือข่ายพัฒนาการบริการพยาบาล เขตสุขภาพที่ 7 ขอเชิญร่วมพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในสัปดาห์วันพยาบาลแห่งชาติ 2562

“พยาบาลชวนวิ่ง Nurse Run for Health 2019″ ในวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพบึงทุ่งสร้าง จ.ขอนแก่น

*ค่าสมัคร 500 บาท* ได้รับทั้งเสื้อและหมวกเป็นที่ระลึก

ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญที่ระลึก ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สวยงามและน่าสะสมไว้เป็นมงคลของชีวิต

สมัครได้ที่ https://forms.gle/y4ejapY6HtuuXyiE9