ยินดีด้วย กับ พญ.นาตยา  มิลล์  ในโอกาสได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ

ขอแสดงความยินดี  กับ พญ.นาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  คนที่ 1  เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ