ยินดีด้วย กับ พญ.นาตยา  มิลล์  ในโอกาสได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ขอแสดงความยินดี  กับ พญ.นาตยา  มิลล์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  คนที่ 1  เนื่องในโอกาสที่ได้รับคำสั่งให้รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบึงกาฬ