รพ.ขอนแก่น กิจกรรมวันกีฬาสี ประจำปี 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล ข้างอาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น