รพ.ขอนแก่น ขอปิดรับการรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

ขณะนี้โรงพยาบาลขอนแก่น ขอปิดรับการรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 

เนื่องจากได้ทำการส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมอบให้ประชาชนชาว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่าน และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ