รพ.ขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน Cardiac Network Forum  ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดี กับบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จากการนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน Cardiac Network Forum  ครั้งที่ 11  เมอื่วันที่ 15 – 18 มกราคม 2562  ณ  จังหวัดบุรีรัมย์