รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรในเดือนมิถุนายน

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00 น. ณ สวนธรรมธาริน โรงพยาบาลขอนแก่น  คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี  3 มิถุนายน  และวันคล้ายวันเกิดบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นในเดือนมิถุนายน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาต ซึ่งกิจกรรมทำบุญตักบาตรนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการชมรมศรัทธาทำ โรงพยาบาลขอนแก่น