รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเดือนแห่งการล้างมือโลก ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล,  กลุ่มงานเวชกรรมสังคม,  ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดหนองแวง ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 7  จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในเดือนแห่งการล้างมือโลก  โดยการถวายความรู้ เรื่องความปลอดภัยจากการล้างมือ แด่พระภิกษุและสามเณร ณ  วัดหนองแวงพระอารามหลวง ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น