รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น โดยกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมวันเทคนิคการแพทย์ไทย  เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย  โดยในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงลงพระปรมาภิไธยให้ก่อตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2500  เพื่อเป็นการสื่อสารการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการ และการให้ความรู้แนะนำการเตรียมตัวและการเก็บตัวอย่างแก่ผู้ป่วย  และให้บริการตรวจเพิ่มเติมในกรณีที่จำเป็น ตลอดจนการอธิบายแปลผลการตรวจให้ผู้ป่วยรับทราบ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่มารับการบริการที่ห้องเจาะเลือดและเก็บตัวอย่าง  ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น

นอกจากนี้ยังมีถุงผ้าใส่ยาแจกผู้ป่วยที่มาเจาะเลือดทุกคน  โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  มาเป็นประธานเปิดงาน  และมี นายแพทย์เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รวมถึงแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ มาร่วมกินกรรมครั้งนี้