รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 7 มกราคม 2565 โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรมวันเด็กแก่ผู้ป่วยเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565  โดย นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ และพยาบาล ร่วมกิจกรรมสร้างสีสัน สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยเด็ก และแจกของขวัญให้เด็กๆ ถึงเตียงผู้ป่วย ณ หอผู้ป่วยเคมีเด็ก อาคาร 11 ชั้น 6 โรงพยาบาลขอนแก่น

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เป็นการให้กำลังใจแก่เด็กป่วย ให้เด็กได้ทราบถึงความสำคัญของตนเองต่อสังคม เพื่อเติบโตเป็นคนดีของสังคม และเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ที่มีต่อเด็กๆ ที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลขอนแก่น กิจกรรมประกอบด้วย การกล่าวคำขวัญวันเด็กประจำปี 2565 “รู้คิด รอบคอบ รับผิดชอบต่อสังคม” การแจกอาหาร ขนม ของเล่นเพื่อนันทนาการ และเพิ่มพูนติปัญญาให้เด็กๆ เป็นต้น สร้างความดีใจให้กับผู้ป่วยเด็ก และผู้ปกครองเป็นอย่างมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และรอยยิ้มของเด็ก ๆ