รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง “พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019”

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ณ สวนสุขภาพ บึงทุ่งสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สภาการพยาบาลและเครือข่าย จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 2019” (Nurses Run for Health on National Nurses Day 2019) รวมพลังพยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นต้นแบบของการสร้างเสริมสุขภาพ ชักชวนประชาชนให้ออกกาลังกายเพื่อการมีสุขภาพที่ดี โดย ดร.สมศักดิ์   จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธาน

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ และความสามารถในการดูแลสุขภาพของพยาบาล นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชน และครอบครัว ในการออกกำลังกาย โดยการเดิน วิ่ง เพื่อรณรงค์ให้พยาบาล และประชาชนใส่ใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกาย นอกจากนี้ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบกองทุนสวัสดิการพยาบาลที่มีปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการทำงาน  โดยเฉพาะการได้รับบาดเจ็บและการเสียชีวิต

โดยกิจกรรมดังกล่าว แบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็นการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (Fun Run) ระยะทาง 6.2 กิโลเมตร และการเดิน-วิ่งมินิมาราธอน (Mini marathon) 10.5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย พยาบาล และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด กว่า 1,526 คน