รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม “ส่งมอบกำลังใจเยี่ยมผู้ป่วยเด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567”

วันที่ 12 มกราคม 2567 นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกันส่งความสุขและมอบของขวัญให้กับเด็กป่วยที่พักรักษาตัวที่หอผู้ป่วยเด็กโต โรงพยาบาลขอนแก่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยเด็ก ซึ่งไม่ได้มีโอกาสไปร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่จัดงานต่างๆ ได้ และเพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสได้รับของขวัญวันเด็กเหมือนเด็กที่ไม่ป่วย บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน และประทับใจ

คำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”