รพ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์

วันนี้ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น.  โรงพยาบาลขอนแก่น จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day และล้างส้วมพร้อมกัน…รับวันสงกรานต์ โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปี 2562”  ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น   โดยมี  นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธาน  และกล่าวรายงานโดย  นพ.สมศักดิ์ ประฏิภาณวัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และประธานคณะกรรมการดำเนินการ 5ส.

โดยกิจกรรมประกอบด้วย   การมอบรางวัลส้วมสะอาด ประจำปี 2562 ให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล, การร่วมกันล้างส้วมผู้ป่วยนอกบริเวณห้องน้ำชาย-หญิง และกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาด บริเวณรั้วด้านหน้าโรงพยาบาล  สะพานลอยหน้าโรงพยาบาล เรือนพักญาติ โรงทาน ลานธรรมหน้าอาคารพิเศษสงฆ์ และบริเวณห้องแก่นสุข  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  คณะกรรมการ 5ส.    แกนนำ 5ส. และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 100 คน