รพ.ขอนแก่น จัดงานวันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

วันนี้ 11 เมษายน 2562 เวลา 08.00 – 14.00 น. ชาวโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมใจกันร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ในงานสงกรานต์วันครอบครัว วันผู้สูงอายุ และปีใหม่ไทย โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ซึ่งภายในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโรงพยาบาล, ขบวนแห่อัญเชิญพระพุทธรูป, พิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย” พิธีมอบชุดสวัสดิการโครงการผู้บริหารห่วงใยบุคลากร  และกิจกรรมการประกวด KKH Singing & Dancing Contest 2019 รอบชิงชนะเลิศ สำหรับผลการแข่งขัน KKH Singing & Dancing Contest 2019 ดังนี้ ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมแล้วแต่สูติ, รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมทันตกรรมลำแดนช์,  รองชนะเลิศอันดับ 2 และขวัญใจมหาชน ได้แก่ ทีมพัสดุงัดทั่งงัด,  และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Med ซ่าส์ขาแดน และ ทีมยั่วๆจ้า บันเทิงศิลป์