รพ.ขอนแก่น จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 64 พรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อโรงพยาบาลขอนแก่น อาทิเช่น พระองค์ทรงพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 3 หลัง คือ 1. อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. อาคารสิรินธร และ 3. อาคารคุณากรปิยชาติ

โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งจัดโต๊ะลงนามถวายพระพร เพื่อให้แพทย์ พยาบาล บุคลากร และประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวโรกาสดังกล่าว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลขอนแก่น