รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ร้านที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น จัดพิธีเปิดร้านค้าสวัสดิการโรงพยาบาลขอนแก่น ร้านที่ 2 ณ บริเวณ ชั้น 1 ด้านหลังอาคารสิรินธร โดยมี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ นพ.ชูเกียรติ วงค์นิจศีล ประธานคณะกรรมการร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งได้นิมนต์พระครูสุทธิจิตติมงคล เจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น มาทำพิธีเจิมป้ายร้านค้าสวัสดิการ โรงพยาบาลขอนแก่น ร้านที่ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล