รพ.ขอนแก่น จัดพิธีเปิดห้อง “แก่นมณี”

วันนี้ 21 สิงหาคม 2561  เวลา 09.00 น. นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดห้อง “แก่นมณี” ซึ่งเป็นระบบบริการช่องทางพิเศษ แก่ผู้มีอุปการคุณของโรงพยาบาลขอนแก่น  โดยเห็นได้ว่างบประมาณจากทางราชการที่ได้รับนั้น มีจำนวนที่จำกัด และการได้รับเงินบริจาค  หรือเครื่องมือทางการแพทย์จากผู้มีอุปการคุณ  เพื่อพัฒนาการให้บริการผู้ป่วยนั้น จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากต่อการพัฒนาระบบบริการ   คณะกรรมการฯ จึงได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการช่องทางพิเศษ โดยใช้ชื่อว่า “ห้องแก่นมณี”  เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณ ของผู้มีจิตศรัทธาต่อโรงพยาบาลขอนแก่น และเพื่อรองรับผู้มาใช้บริการให้เกิดความสะดวกสบาย และมีความพึงพอใจต่อการใช้บริการของโรงพยาบาลขอนแก่น