รพ.ขอนแก่น จัดโครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตร ให้กับแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ในโครงการปัจฉิมนิเทศแพทย์พี่เลี้ยงและแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2561  ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล อาคารสิรินธรโรงพยาบาลขอนแก่น