รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสื่อมวลชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมต้อนรับคณะจากสำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข และคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางจำนวน 30 ท่าน ในการเดินทางมาทำสกู๊ปข่าวการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร และ Smart ็ Hospital ณ โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น และ นพ.เกษมสิน ภาวะกุล นายแพทย์ชำนาญการ และประธานคณะกรรมการโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ