รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 Functional based

17 กุมภาพันธ์ 2564 แพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ดร.นพ.ชุมพล นุชผ่อง รองผู้อำนวยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ พร้อมคณะตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 Functional based ประเด็นที่ 6 ระบบธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมนิเทศจากกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ และทีมนิเทศจากจังหวัดมหาสารคาม เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงานฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น