รพ.ขอนแก่น ต้อนรับคณะโรตารีสากล ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาล

วันที่ 18 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่  ร่วมต้อนรับคณะโรตารีสากล นำโดย คุณสุรพล  ทวีแสงสกุลไทย ผู้ว่าการภาค 3340 โรตารีสากล, คุณนครินทร์  รัตนกิจสุนทร  ผู้ว่าการภาค 3350 และ คุณไชยไว  พูนลาภมงคล  อดีตผู้ว่าการภาค 3350 โรตารีสากล พร้อมด้วยคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น