รพ.ขอนแก่น ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

รพ.ขอนแก่น ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID-19 ระลอกใหม่ พร้อมตรวจเยี่ยมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 – 17.30 น. นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และแพทย์หญิงนาตยา มิลส์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมต้อนรับ นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 พร้อมด้วย นายชาลี เอี่ยมมา ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะฯ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแผนดำเนินการต่อเนื่องสำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับสภาวะวิกฤตจาก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ (BCP for EID in healthcare facilities) และการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงสาธารณสุข”

จากนั้น นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 7 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำรวจหน่วยงานในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ COVID – 19 ระลอกใหม่ ที่จุดบริการผู้ป่วยนอก ระบบจ่ายยาทางไปรษณีย์ ห้องตรวจปฏิบัติการทางการแพทย์ (LAB COVID-19) หอผู้ป่วยอายุรกรรม (AIIR, RICU, ICU) ห้องผ่าตัด และตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการผู้ป่วยฉุกเฉิน (ER) ศูนย์ปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน และระบบส่งต่อ เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564