รพ.ขอนแก่น ต้อนรับ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

วันนี้ 18 ตุลาคม 2561  เวลา 09.00 – 16.30 น.  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เกรียงศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ  นพ.สมชายโชติ  ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านการพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่น แบบเชื่อมโยงไร้รอยต่อ รวมทั้งรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพัฒนางานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2562  ณ ห้องประชุมจำลอง  มุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น