รพ.ขอนแก่น ถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม วัดทุ่งเศรษฐี

วันที่ 2 มิถุนายน 2566 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดยคุณรัชนีกร มนูศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และคุณวรรณา ปิยะเศวตกุล หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก ถวายการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี และญาติธรรม วัดทุ่งเศรษฐี ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มพระสงฆ์ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน