รพ.ขอนแก่น นำส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาคจากประชาชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (รอบ2)

วันที่ 6 กันยายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำส่งมอบสิ่งของที่รับบริจาค จากประชาชน เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (รอบที่ 2)

ขณะนี้โรงพยาบาลขอนแก่น ขอปิดรับการรับบริจาคเงิน และสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เนื่องจากได้นำไปมอบให้ศูนย์บัญชาการผู้ประสบภัยพิบัติ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เพื่อมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ขอขอบพระคุณผู้ที่ร่วมบริจาคทุกท่าน และขอแจ้งเพื่อทราบมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ