รพ.ขอนแก่น บริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด 19

 

โรงพยาบาลขอนแก่น จัดบริการส่งยาถึงบ้านให้ผู้ป่วย เพื่อควบคุมการระบาดของโรค โควิด 19 และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยและญาติ

?โดยผู้ป่วยที่่มีนัดให้รับการตรวจระหว่างวันที่ 1 – 30 เมษายน 2563 ที่มีอาการคงที่ ไม่มีอาการผิดปกติ
สามารถแจ้งความประสงค์ขอรับบริการส่งยาทางไปรษณีย์ถึงที่บ้าน ตามช่องทาง ดังนี้

1. กรอกแบบฟอร์มแสดงความจำนง ที่ tiny.cc/KKPostMed
2. โทรประสานเจ้าหน้าที่ หมายเลข 093-5929912 (08.30 – 16.30 น.)
3. ID Line : 0935929912
Facebook Fanpage : รับยาที่บ้านต้านภัยโควิด โรงพยาบาลขอนแก่น https://bit.ly/3dsvZUx

?เงื่อนไขการให้บริการส่งยา
ต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีภาวะแทรกซ้อน รับยาชนิดเดิม ขนาดเดิม
(กรณีที่มียาน้ำ ยาฉีด ยาแช่เย็น ยาเคมีบำบัด และยาที่แพทย์พิจารณาไม่เหมาะสมกับการจัดส่ง จะไม่สามารถให้บริการจัดส่งได้)

?ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท (เก็บเงินปลายทาง)

☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 093 – 5929912