รพ.ขอนแก่น ปรับค่าบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19…RT-PCR 1,250 บาท / ATK 250 บาท (พร้อมใบรับรอง)

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
รพ.ขอนแก่น ปรับอัตราค่าบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ดังนี้
– RT – PCR ค่าบริการ 1,250 บาท (พร้อมใบรับรอง)
– ATK ค่าบริการ 250 บาท (พร้อมใบรับรอง)
เวลาให้บริการ
  • วันราชการ เปิดลงทะเบียน รอบเช้า 08.00 – 11.00 น. / รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น.
  • วันหยุดราชการ เปิดลงทะเบียน 08.00 – 11.00 น.