รพ.ขอนแก่น พร้อมดูแลประชาชน ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสบอุทุกภัย อำเภอบ้านไผ่

โรงพยาบาลขอนแก่นพร้อมดูแลประชาชน ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข ผู้ประสบอุทุกภัย อำเภอบ้านไผ่

จากสถานการณ์น้ำท่วม จากอิทธิพลพายุโพดุล ในพื้นที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่น พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ทางการแพทย์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
1. ภารกิจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยการประสานงานกับลูกข่ายด้าน EMS เพื่อจัดระบบรับผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยทั้งทางเรือและทางบก โดยสามารถแจ้งเหตุมาที่ศูนย์ 1669
2. รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ โดยโรงพยาบาลขอนแก่นได้เตรียมรับผู้ป่วยหากมีการอพยพจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ หรือมีการส่งต่อ โดยประสานกับศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์ในอำเภอบ้านไผ่ จัดระบบการลำเลียงผู้ป่วยจากพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
3. ภารกิจด้านอื่นๆ ตามการมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ด้านการแพทย์