รพ.ขอนแก่น พัฒนาการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่ “ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery”

โรงพยาบาลขอนแก่น พัฒนาการรักษาด้วยนวัตกรรมใหม่

ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารผ่าตัด 40 ปี นายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น คณะผู้บริหาร และคณะแพทย์ ร่วมประชุมและเยี่ยมชม “การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยระบบหุ่นยนต์ Robotic Assisted Surgery” เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม โดยกลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์

โรคข้อเข่าเสื่อม นับเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ โดยวิธีการที่ช่วยลดความทรมานจากอาการปวดข้อเข่ารุนแรง ให้สามารถลับมาใช้งานข้อเข่าได้อย่างเป็นปกติสุขอีกครั้ง คือการรักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม ดังนั้น เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โรงพยาบาลขอนแก่นจึงได้นำนวัตกรรมการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมด้วยการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (Robotic Knee Replacement หรือ Robotic assisted knee replacement Surgery) เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม ซึ่งมีข้อดีคือ มีความแม่นยำในการผ่าตัดสูง ลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อนรอบๆ เข่า แผลเล็ก ฟื้นตัวไว ช่วยให้ข้อเข่าเทียมมีอายุการใช้งานที่นานขึ้น การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด จะมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการสร้างภาพสามมิติและคำนวณมุมต่างๆ ก่อนการผ่าตัด หุ่นยนต์จะมีหน้าที่ในการควบคุมมุมการตัด ช่วยให้การตัดกระดูกมีความแม่นยำมากขึ้นในด้านมุมองศา  การตัดและความลึกของการตัดกระดูก โดยมีการควบคุมใบเลื่อยและหัวกรอกระดูกจากระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวางตำแหน่งข้อเทียมให้มีความเหมาะสมแม่นยำ และลดการบาดเจ็บต่อกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็นที่อยู่รอบ ๆ ข้อ การผ่าตัดทุกขั้นตอนจะมีทีมแพทย์ผู้ผ่าตัดเป็นคนวางแผนและเป็นผู้ดำเนินการผ่าตัด

สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อม สามารถพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อทำการวินิจฉัยได้ที่ห้องตรวจศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โทร. 043-009900 ต่อ 1137