รพ.ขอนแก่น มอบผ้าห่มและเสื้อ ให้ผูประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 1 กันยายน 2562 โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ,คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, คุณสุพิพัฒน์ พระยาลอ รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย นพ.วีรศักดิ์ พงษ์พุทธา แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ได้นำผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน และเสื้อยืด จำนวน 200 ตัว มอบให้กับตัวแทนจากโรงพยาบาลบ้านไผ่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อนำไปช่วยแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากอิทธิพลพายุโพดุล ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น