รพ.ขอนแก่น รณรงค์ใช้ถุงผ้ารับยาแทนถุงพลาสติก รอบทิศถิ่นไทย วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

รพ.ขอนแก่น รณรงค์ใช้ถุงผ้ารับยาแทนถุงพลาสติก รอบทิศถิ่นไทย วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ข่าวค่ำ #NBT2HD

การขับเคลื่อนโครงการรณรงค์เลิกใช้ถุงพลาสติก ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้นำถุงผ้ามารับยาแทน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ดีเดย์ให้สถานพยาบาลในสังกัดดำเนินโครงการนี้มาตั้งแต่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา แต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีโรงพยาบาลของรัฐที่มีการรณรงค์ในเรื่องดังกล่าวมาก่อนแล้ว เช่นที่โรงพยาบาลขอนแก่น ซึ่งก็มีผลตอบรับที่ดี ช่วยลดขยะจากถุงพลาสติกและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อถุงพลาสติกอีกด้วย ไปติดตามจากคุณทักษิณ ปะวะถา รายงานจากจังหวัดขอนแก่นครับ