รพ.ขอนแก่น รับมอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัล “SMART LAB & X-RAY AWARD ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่นได้รับรางวัล “SMART LAB” ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (A,S,M1) โดยมีนายแพทย์เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เข้ารับมอบ