รพ.ขอนแก่น รับมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต จาก มมส.

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. โรงพยาบาลขอนแก่น รับมอบหุ่นยนต์ส่งของและฆ่าเชื้อด้วยแสงอัลตร้าไวโอเลต (Delivery and  UV sterilization Robot) “น้องกระติ๊บ” จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จำนวน 1 ตัว โดยมีนายแพทย์สุรพันธ์ เจริญธัญรักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นผู้แทน รับมอบ ณ สำนักงานฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยี  อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“น้องกระติ๊บ” เป็นหุ่นยนต์ที่ผลิตมาเพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการช่วยส่งของ ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ  โดยออกแบบให้เป็นหุ่นยนต์แบบบังคับระยะไกล ไร้สายผ่านรีโมทบังคับ และมองภาพผ่านกล้อง สามารถส่งอาหาร ส่งยา หรือเข็นรถเข็นเพื่อส่งของใช้ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้ติดเชื้อหรือผู้เฝ้าระวัง มีระบบฆ่าเชื้อตัวเองและสิ่งของรอบข้างด้วยรังสี UV