รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากพระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ

 

วันนี้ 4 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. พระเดชพระคุณพระธรรมดิลก เจ้าคณะภาค 9 (ธ) และเจ้าอาวาสวัดป่าแสงอรุณ  มอบเงินบริจาค จำนวน 50,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิตึกสงฆ์สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), น้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด และ โทรทัศน์ จำนวน 8 เครื่อง ให้โรงพยาบาลขอนแก่น  โดยมี นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้แทนรับมอบ  ณ หอผู้ป่วยพิเศษสิรินธร ชั้น 3 อาคารสิรินธร  โรงพยาบาลขอนแก่น