รพ.ขอนแก่น รับมอบเงินบริจาค จากธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในโอกาสครบรอบ 50 ปี

 

 

วันนี้ 7 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ  ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย คุณเดือนเพ็ญ  พิริยะวรรธน์  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอนแก่น  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน) จากธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี