รพ.ขอนแก่น รับมอบเตียง จำนวน 24 เตียง จากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมประมุข จันทวิมล โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.เสกสรร สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์, คุณนิชิต เสนไสย รองผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริจาค นำโดย คุณสุรพล ทวีแสงสกุลไทย อดีตผู้ว่าการภาค 3340, คุณสุดาเพ็ญ วงศ์วานิช นายกสโมสรโรตารีมิตรภาพ พร้อมด้วยคณะจากสโมสรโรตารีมิตรภาพขอนแก่น และผู้มีอุปการคุณ ในพิธีรับมอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 24 เตียง (มูลค่า 408,000 บาท) โดยมอบให้หอผู้ป่วยอายุรกรรมโรคหัวใจ อาคารคุณากรปิยชาติ ชั้น 4 โรงพยาบาลขอนแก่น

โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบพระคุณ สโมสรโรตารีที่ร่วมเป็นสะพานบูญในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ