รพ.ขอนแก่น รับโล่เกียรติคุณ 3 รางวัล ในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย”

เมื่อวันที่ 23  สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น เข้าร่วมในงานประชุมวิชาการและสรุปผลการดำเนินงาน “วิกฤตโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทย” ( Save Thais from Heart Diseases) และพิธีมอบโล่การดำเนินงาน สาขาหัวใจ ณ โรงแรมเบสเวสเทิร์นแวนด้าแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

โดยมี นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน  และมอบโล่รางวัลดีเด่น สาขาหัวใจ จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโรงพยาบาลขอนแก่น ได้รับมอบโล่ดีเด่นรวม 3 รางวัล ได้แก่

1.โรงพยาบาลที่มีการลงข้อมูลสวนหัวใจดีเด่น อันดับ 1

2.โรงพยาบาลที่มีการบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย ACS ดีเด่น  อันดับ 1

3.จังหวัดที่มีการบริหารจัดการข้อมูลดีเด่น อันดับ 1