รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 15  มกราคม  2562  โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองขอนแก่น จัดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชนอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  และถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ณ บ้านโคกแปะ  หมู่ที่ 12  ต.โคกสี  อ.เมือง จ.ขอนแก่น   โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี นำบุคลากรสาธารณสุข พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ด้วยความจงรักภักดี สร้างสรรค์คุณประโยชน์ แก่ประเทศชาติและประชาชน โดยพร้อมใจให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อดูแลประชาชน

 

กิจกรรมประกอบด้วย การแพทย์ขั้นพื้นฐาน ตรวจรักษาโรคทั่วไป  ให้บริการด้านทันตกรรมเคลื่อนที่ บริการตรวจฟัน  ถอนฟัน   บริการตรวจตา   ตรวจสุขภาพจิตเคลื่อนที่  การจัดหน่วยบริการส่งเสริมป้องกันและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การจัดหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาสิ่งแวดล้อม เช่นการรณรงค์ กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก การจัดบริการเยี่ยมบ้าน เช่น ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้พิการ ผู้ป่วยระยะสุดท้าย  โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 20 มกราคม 2562

ซึ่งการให้บริการ ณ หน่วยแพทย์ครั้งนี้  มีประชาชนมารับบริการดังนี้

-ตรวจรักษาทั่วไป 187 ราย

-แพทย์แผนไทย 56 ราย

-ส่งต่อ รพ.(ตรวจพิเศษ x ray EKG )15 ราย

-ทันตกรรม 30 ราย

-ตรวจตา 64 ราย

-ตรวจสุขภาพจิต 20 ราย

-เยี่ยมบ้าน 11 ราย รวม 327 ราย