รพ.ขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และทำผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก 

สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิ หู คอ จมูก,โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลสิรินธร จ.ขอนแก่น    ให้บริการตรวจรักษาโรคหู และทำผ่าตัดโรคหูน้ำหนวก  ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2562  เวลา 08.30 – 16.30  น.  ณ โรงพยาบาลสิรินธร อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น   งานนี้ผ่าตัดฟรี   ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 043 -232555 ต่อ 1208