รพ.ขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดประชุมสามัญ และประชุมวิชาการ ประจำปี 2561 เรื่อง พยาบาลเสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จัดประชุมสามัญและประชุมวิชาการ ประจำปี 2561  เรื่อง “พยาบาลเสียงแห่งพลัง สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชน”  (Nurses A Voice to Lead  Health is a Human Right) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอแก่น เป็นประธานในพิธี  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรพยาบาล ผู้บริหารสถาบันทางการพยาบาล และพยาบาลระดับปฏิบัติการในทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันรวมพลังรณรงค์ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน” (Human Rights)  และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงานวิชาการ  งานวิจัย นวัตกรรม  และผลลัพธ์ การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล  รวมทั้งเชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล  และแสดงมุฑิตาจิตแด่พี่พยาบาลผู้เกษียณอายุราชการ