รพ.ขอนแก่น ร่วมการฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันทะเลาะวิวาทในสถานที่ราชการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 – 16.00 น.  โรงพยาบาลขอนแก่นร่วมการฝึกซักซ้อมแผนปฏิบัติการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ป้องกันการทะเลาะวิวาทในสถานที่ราชการและป้องกันการทำร้ายร่างกายในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล  ซึ่งจัดโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น โดยใช้สถานที่หน้าห้องอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลขอนแก่น เป็นสถานที่ซักซ้อมแผน

การฝึกซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฯ  ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการป้องกันเหตุกลุ่มบุคคล(วัยรุ่น) ที่จะเข้าไปทำร้ายร่างกายคู่กรณี, ผู้ป่วย และผู้บาดเจ็บ ที่กำลังรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลด้วย  ซึ่งที่ผ่านมาได้เกิดเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบและพื้นที่อื่นๆ โดยผู้กระทำผิดไม่มีความเกรงกลัวต่อกฎหมาย