รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมกีฬาแบงก์-บาล ครั้งที่ 15

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น นำคณะผู้บริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมงานกีฬาแบงก์-บาล ครั้งที่ 15 ระหว่างธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลขอนแก่น ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น