รพ.ขอนแก่น ร่วมกิจกรรม Kick off ’ก้าวท้าใจ Season3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร’ สะสมแต้มสุขภาพ (Health point) แลกรับรางวัล

 

15 กุมภาพันธ์ 2564  โรงพยาบาลขอนแก่น นำโดยนายแพทย์สมศักดิ์  ประฏิภาณวัตร และนายแพทย์เสกสรร  สุวรรณแพง รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยคณะ ร่วมเปิดกิจกรรม Kick off  “ก้าวท้าใจ  Season3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร” โดยมี ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  และภาคีเครือข่าย

โดยมีมีเป้าหมายเพื่อยกระดับจากบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข สู่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ชมรมผู้สูงอายุ  ชมรมออกกำลังกาย สถานประกอบการและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น ส่งเสริมการออกกำลังกาย  โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง  ภายใต้สถานการณ์การ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  ด้วยรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย  ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพ  ให้มีความน่าสนใจ  ผ่านรูปแบบการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย และสะสมแต้มสุขภาพ (Health point) ภายใต้ campaign ก้าวท้าใจ  จัดขึ้น ณ ลานเข็มทิศ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น